Design a site like this with WordPress.com
Get started

Giới thiệu khóa học: Tạo dựng thói quen tốt cho trẻ


Dành cho bố mẹ có con ở độ tuổi 3-13

Tại sao nên học?

Bố mẹ nào cũng muốn con hạnh phúc và thành công. Để được như vậy, trẻ cần có những thói quen tốt. Vậy, làm cách nào để giúp trẻ tạo dựng những thói quen tốt và loại bỏ những hành vi xấu? Giảng giải ư? Không ăn thua. Răn đe ư? Chỉ được mấy bữa rồi lại tái diễn, chưa kể còn khiến chúng xa lánh bố mẹ.

Đây là một việc vô cùng khó, nhưng rất may là có phương pháp để làm. Khóa học này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bố mẹ những phương pháp rất thực tế và hữu hiệu đó. Chắc chắn bố mẹ sẽ phải bỏ nhiều công sức lúc ban đầu, nhưng nếu áp dụng nhất quán thì sẽ nhanh chóng tạo cho trẻ một thái độ phù hợp để tiếp tục tự xây dựng những thói quen tốt. Càng áp dụng sớm, càng dễ thành công.

Khóa học không chỉ giới thiệu các nguyên tắc, mà còn giải thích cơ sở khoa học của chúng, và đặc biệt là hướng dẫn các bố mẹ những biện pháp thực tế và đơn giản, để họ có thể áp dụng ngay.

Nội dung khóa học

Khóa học bao gồm 8 buổi, mỗi buổi có 40p trình bày và 20p hỏi đáp trên môi trường online.

  • Buổi 1. Đầu tiên phải mời chào – sử dụng tiền đề khiến trẻ dễ nghe lời
  • Buổi 2. Luyện và tập – từng bước huấn luyện hành vi cho trẻ
  • Buổi 3. Khen và thưởng – các biện pháp củng cố hành vi
  • Buổi 4. Trừng phạt – thế nào cho đúng?
  • Bài kiểm tra #1
  • Buổi 5. Đừng bó tay – không ăn thua thì phải làm sao?
  • Buổi 6. Vị thành niên – thay đổi bước ngoặt
  • Buổi 7. Gia đình – môi trường dung dưỡng hành vi
  • Buổi 8. Ở trường và mất kiểm soát – điều chỉnh hành vi ở trường và trợ giúp tâm lý. Tổng kết
  • Bài kiểm tra #2

Học viên tham gia từ 6 buổi trở lên, và mỗi bài kiểm tra đạt 65% trở lên, sẽ được cấp Chứng chỉ của SP Community.


2 responses to “Giới thiệu khóa học: Tạo dựng thói quen tốt cho trẻ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: