Design a site like this with WordPress.com
Get started

Clips


Danh sách các video clip ngắn đáng xem đối với trẻ con và cả bố mẹ, để giúp trẻ phát triển các phẩm chất quan trọng. Cách này phù hợp để bắt đầu với trẻ nhỏ, vì có thể chúng chưa đủ kiên nhẫn để đọc sách. Video cũng hấp dẫn và có cảm xúc hơn. Bố mẹ nên xem cùng và sau đó nói chuyện cùng trẻ. Độ tuổi đề xuất là để tham khảo, nếu bố mẹ xem và thấy có thể cho con xem, dù con đang ở độ tuổi nhỏ hơn, thì cứ mạnh dạn sử dụng.

Các video đều được xem và chọn lọc đưa vào, vì thứ mọi người cần hiện nay không phải là nhiều tài liệu tham khảo hơn, mà là sự lựa chọn và giới thiệu, để bớt được thời gian tìm kiếm và gạn lọc. Danh sách liên tục được cập nhật.

Các clip được xếp vào các nhóm: Thể lực, Cảm xúc, Trí tuệ, Nhân cách và Thái độ.

#ClipNội dungNhómĐộ tuổi
1How To Help Every Child Fulfil Their PotentialTóm tắt lý thuyết của Carol Dweck về growth mindsetThái độ13
2How not to take things personally?Cách tránh bị tổn thương bởi ý kiến / hành động của người khácCảm xúc13
3How to deal with embarrasmentXử lý tình huống khi cảm thấy xấu hổ (mức độ nhẹ hơn so với shame)Cảm xúc10
4The problem of shameHiểu về tủi nhục, hạ nhục (shame / shaming) và cách xử lý. Mức độ nặng hơn so với xấu hổCảm xúc10
5Powers of TenCảm nhận về thế giới vĩ mô và vi môTrí tuệ10