Design a site like this with WordPress.com
Get started

About


Chào mừng quý vị đến với blog của SP Community (Skillful Parents Community). SP Community là cộng đồng của các bố mẹ về dạy trẻ, là nơi mọi người cùng học hỏi và chia sẻ về cách dạy con (child rearing), sao cho đứa trẻ có thể phát triển đầy đủ nhất tố chất, hình thành những phẩm chất và thói quen tốt, có ích cho cuộc sống sau này. Cộng đồng hình thành từ giữa năm 2021 sau các khóa học “Tạo dựng thói quen tốt cho trẻ” được tổ chức tại FPT và mở rộng ra ngoài.

Phương châm của cộng đồng: Skillful Parents – Love and Wisdom in Action. Cha mẹ quyền năng – Hành động với Tình yêu và Trí tuệ.

Logo của SPC

Các nội dung về dạy trẻ được chia vào 5 nhóm chủ đề: Thể lực (health – physical potential), Cảm xúc (emotional potential), Trí tuệ (mind – intellectual potential), Tinh thần (spiritual potential) và Thái độ (attitude – social potential). Tất cả đều quan trọng như nhau.

Năm thành phần – HASEM

Blog này gồm các bài viết được chọn lọc, nếu đăng lại hoặc dịch đều ghi nguồn rõ ràng để người đọc có thể tìm hiểu nếu cần. Ngoài các bài viết, blog còn có các trang Movies, Books, Courses, Clips và Links liệt kê các bộ phim, sách, các khóa học, các video ngắn và các tài nguyên internet có liên quan đến dạy trẻ. Tất cả các nội dung đều được chọn lọc để bảo đảm chất lượng cao nhất.

Bố mẹ nào muốn tham gia cộng đồng SP để cùng trao đổi, xin mời join Facebook Group Skillful Parents.

Đầu mối liên hệ (email): sanhpt@fpt.com.vn; quynhanh27112512@gmail.com.