Design a site like this with WordPress.com
Get started

Giới thiệu khóa học: Everyday parenting


Everyday parenting (Dạy con mỗi ngày) giới thiệu cho bạn một bộ công cụ gồm các kỹ thuật để thay đổi hành vi của trẻ con, phát triển những hành vi mà bạn muốn thấy ở con mình. Các bài học cung cấp hướng dẫn step-by-step và minh họa, để cải thiện quá trình dạy dỗ của bạn đối với trẻ em và cả vị thành niên. Trong các kỹ thuật mà khóa học giới thiệu, bạn sẽ học được rằng ngay cả những sửa đổi đơn giản đối với giọng nói và cách phát âm cũng có thể dẫn đến việc trẻ nghe lời hơn. Khóa học cũng sẽ làm sáng tỏ nhiều quan niệm sai lầm trong việc dạy con và các chiến lược không hiệu quả mà lại thường được sử dụng.

Chìa khóa của khóa học là thực hành. Biết các chiến lược là chưa đủ, bạn phải thực hành chúng để gặt hái thành quả. Sử dụng các kỹ thuật trong một thời gian sẽ dẫn đến những thay đổi vĩnh viễn.

Rất có thể việc dạy con của bạn hoàn toàn ổn và hoạt động theo cách bạn muốn. Nhưng nếu bạn có bất kỳ sự thất vọng nào với con mình hoặc muốn cải thiện hiệu quả trong việc thay đổi hành vi của con mình, thì những video này sẽ là một hướng dẫn rất hữu ích.

Giảng viên: GS. Alan Kazdin, Đại học Yale, Hoa kỳ.
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Link khóa học trên coursera: Everyday Parenting – The ABCs of Child Rearing.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: